Socijalna radnica - Sandra Kos, dipl. socijalna radnica.

Kategorija: Stručni tim

 

Sandra Kos, dipl. socijalna radnica, obavlja poslove socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Krapina Podružnica Obiteljski centar.

 

 

 

 «Socijalni radnik nastupa kada ljudi i svijet u kojemu žive pokažu svoju nesavršenost. Kad bi svijet u kojem živimo bio pravedan i kada bi svatko mogao ostvariti topao dom, obitelj, slobodu izbora, ljubav i skrb svojih bližnjih, zanimljiv posao i pravo na različitost - socijalnog rada vjerojatno ne bi bilo. Međutim, nitko nije savršen, pa tako ni društvo u kojemu živimo, pa socijalni rad postaje profesijom koja omogućuje ljudima  s teškoćama u zadovoljavanju svojih potreba da ih ipak na neki način zadovolje.»

(Napan K., (1994): Kako djelotvorno raditi s ljudima, Alinea, Zagreb)

 

Poslovi individualnog i grupnog savjetodavnog, preventivnog i terapijskog rada socijalnog radnika u Obiteljskom centru između ostalog odnose se na:

- brak i međusobne odnose roditelja i djece, odgoja djece, uzdržavanje, posvojenje i druge okolnosti u obitelji koje traže stručnu potporu i pomoć,

- poticanje pozitivnog ozračja prema obitelji, braku i djeci,

- poticanje i provođenje mjera za pružanje sustavne potpore roditeljima i trudnicama,

- prevenciju svih oblika ovisnosti kod djece i mladeži,

- savjetodavnu pomoć roditeljima djece s teškoćama u razvoju, mladima i odraslim osobama s invaliditetom,

- uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka u odgojnoj ustanovi,

- poteškoće s kojima se susreću osobe s invaliditetom,

- poticanje i razvoj programa kojima se poboljšava kvaliteta života djece, mladeži, obitelji i osoba s invaliditetom,

- poticanje odgovornog roditeljstva i skrbi o članovima obitelji, a posebno o djeci i nemoćnim članovima obitelji,

- sudjelovanje u rješavanju poteškoća u partnerskim odnosima prije braka, u braku i poslije razvoda braka s ciljem provođenja preventivnih mjera radi

   smanjenja razvoda brakova i zaštite roditeljstva,

- sudjelovanje u rješavanju poteškoća samaca, jednoroditeljskih obitelji i starijih osoba,

- organiziranje predavanja, tematske susrete, skupne treninge, edukacija, radionica i supervizije različitih skupina korisnika,

- poticanje volonterskog rada i djelovanja organizacija civilnog društva koje organiziraju aktivnosti i pružaju usluge potpore obiteljima,

- poticanje, razvoj i unapređenje izvaninstitucijskih oblika potpore obitelji, djeci i mladeži i osobama s invaliditetom.

                                          

ZAŠTO STRAHOVATI ?

 

Samo su dvije stvari zbog kojih treba strahovati: zdravlje i bolest.

 

Ako si zdrav, nemaš razloga strahovati. Ako si bolestan, samo su dvije

 

 stvari zbog kojih trebaš strahovati: hoćeš li ozdraviti ili nećeš?

 

Ako ćeš ozdraviti, nemaš razloga strahovati.

 

Ako ćeš umrijeti, samo su dvije stvari zbog kojih trebaš strahovati: hoćeš li

 

 završiti u raju ili paklu?

 

Ako ćeš završiti u raju, onda nemaš razloga strahovati. Ako ćeš završiti u

 

Paklu, bit ćeš toliko zauzet pozdravljanjem starih prijatelja da nećeš imati vremena za strah.

 

Stoga, zašto uopće strahovati????