Pravnik - Dunja Horvat, dipl. pravnik.

Kategorija: Stručni tim

 

 

Dunja Horvat, prof. pravnik, obavlja poslove pravnika u Centru za socijalnu skrb Krapina Podružnica Obiteljski centar .

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,00 do 20,00 sati.

 

 

 

Poslovi pravnika u Obiteljskom centru obuhvaćaju :

  • savjetovanje korisnika o određenim pravima i obvezama koje imaju u skladu sa zakonskim i drugim propisima,
  • - savjetodavni rad s obitelji, mlađim punoljetnim osobama te odraslim osobama,
  • - upućivanje korisnika i davanje smjernica radi poduzimanja postupaka pred nadležnim tijelima, a vezano uz prisutni problem, 
  • - sudjelovanje u rješavanju predbračnih i bračnih problema, problema nakon razvoda braka, problema samaca, problema jednoroditeljskih obitelji, problema starijih osoba,  
  • - pružanje stručne pomoći prilikom odvijanaj susreta i druženja djeteta s roditeljom s kojim ne živi,
  • - suradnja na preventivnom radu sa odgojno - obrazovnim ustanovama, zdrastvenim ustanovama, pravosudnim tijelima, lokalnom i  regionalnom zajednicom i nevladinim tijelima putem razgovora, predavanja i konzultacija,
  • - obavljanje i drugih pravnh poslova.